Η επιχείρηση μας ξεκίνησε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό φορέα «ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΙΚΑ» για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και της εγχώριας απασχόλησης.