Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαμε σε έκθεση τροφίμων στην Ουκρανία...

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαμε σε έκθεση τροφίμων στην Ουκρανία όπου και πετύχαμε επιχειρηματική συμφωνία για τα προϊόντα μας με μεγάλη Ουκρανική εταιρεία τροφίμων.