Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της επιχείρησης στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παράλληλα ξεκίνησε η εφαρμογή του πλήρως εκσυγχρονισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού μας με αιχμή την πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή εμφιαλώσεως.