Η εταιρεία μας, κατόπιν πολύπλοκων δράσεων και ενεργειών, έλαβε τον κωδικό “FDA”, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνησή μας αυτή «απογειώνει» την εταιρεία, εκθέτοντάς την σε μία πολύ ενδιαφέρουσα και τεράστια αγορά.